currdb:
Решение №10980 от 21.10.2015 по адм. д. №9633/2014 на ВАС, докладвано от съдията Милена Славейкова

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на началника на Митница „В. З.“ против решение №1045/30.04.2014 г. по адм.д. №3698/2013 г. по описа на Административен съд - Варна, с което е отменено негово решение изх. № 9300-239/23.03.2012 г. към ЕАД № 11BG002002Н0033663/04.05.2011 г., с което е определен нов, различен от декларирания от вносителя, тарифен код на стока – спагети полуфабрикат „Mr. Park” с държава на износ Китай, а именно – 1902 30 10 99 вместо 1902 30 90 00. В резултат на което е определено на „Чойс” ЕООД задължение за допълнително заплащане на мито в размер на 4161.39 лв. и ДДС-832.28 лв. Изложени са доводи за неправилност на решението, иска се отмяната му и потвърждаване на решението на митническия орган.

Подадена е и частна жалба от началника на Митница „В. З.“ срещу определение №2239/06.06.2014 г. постановено по адм.д. №3698/2013 г. по описа на Административен съд – Варна, с което е изменено решение №1045/30.04.2014 г. по адм.д. №3698/2013 г. по описа на Административен съд – Варна в частта на разноските. Претендира се отмяна на атакуваното определение.

Ответникът - "Чойс" ЕООД, гр. С., в представени писмено становище и молба от процесуален представител адв.. Р. оспорва касационната и частната жалби и желае атакуваните съдебни актове да бъдат оставени в сила като правилни. Претендира разноски за адвокатско възнаграждение, за които представя доказателства.

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!