currdb:
Решение №13545 от 10/17/2013 по адм. д. №8413/2013 на ВАС, докладвано от съдията Мадлен Петрова

Производството е по реда на чл. 237 и сл. от АПК.

Образувано е по искане, съдържащо се в жалба вх. 8232/10.05.2013г., подадена от С. И. К., уточнено с молба от 29.05.2013г. за отмяна на определение 3196/06.03.2013г. постановено от Върховен административен съд, петчленен състав по адм.дело 2189/2013г. и определение 13715 от 01.11.2012г., постановено от тричленен състав на Върховния административен съд трето отделение по адм.д. 12648/2012г. Първоначално производството е образувано пред петчленен състав на ВАС, колегия, който с определение 8292/12.06.2013г. постановено по адм. д. 7171/2013г. е прекратил производството по делото и е докладвал искането за образуване пред седемчленен състав.

В молбата /наречена жалба/ са наведени оплаквания, че неправилно предходните инстанции са прекратили касационното производство, тъй като видно от доказателствата по делото молителят е освободен от заплащане на държавна такса.

Ответникът - Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" не изразява становище по искането за отмяна.

Върховният административен съд, седемчленен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството пред тричленен състав на ВАС, отделение по адм. дело 12 648/2012г. е образувано по касационна жалба на С. И. К. против решение 584 от 12.03.2012г., постановено от Административен съд Пловдив, отделение, Х състав по адм.д. 1471/2010г., с което е отхвърлен искът му срещ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото