currdb:
Решение №13547 от 10/17/2013 по адм. д. №7174/2013 на ВАС, докладвано от съдията Маруся Димитрова

Производство по чл.237 и чл.239 т.1 АПК.

Г. Ш. моли да бъде отменено влязло в сила определение 2297/15.02.2011г. по адм.д.7921/2010г. на Върховния административен съд, тричленен състав, с което е прекратено производството поделото на основание чл.159 т.4 и чл.196 АПК, поради липса на интерес за оспорващия да оспорва Наредба 3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. Представя доказателства.

Ответникът по молбата за отмяна Министъра на регионалното развитие и благоустройството поддържа, че молбата е недопустима или неоснователна. Счита, че молбата за отмяна следва да бъде оставена без уважение поради липса на интерес за Шумаков да оспорва наредбата. Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на молбата.

Върховният административен съд, седемчленен състав, като прецени данните по делото и доводите на страните, приема за установено следното:

Молбата за отмяна е допустима, подадена в срок, а разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното определение тричленният състав на ВАС е прекратил производството по делото на основание чл.159 т.4 и чл.196 АПК, поради липса на интерес за оспорващия да оспорва Наредба 3/21.07.2004г. за основните положения за ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!