currdb:
Решение №11069 от 23.10.2015 по адм. д. №566/2015 на ВАС, докладвано от председателя Аделина Ковачева

Производството е по реда на чл.208 във връзка с чл.132, ал.2, т.5 АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от кмета на община Ч. бряг против решение 509 от 20.10.2014 година по адм.дело 714/2014 година на Административен съд - Плевен. С него е отменена, като незаконосъобразна заповед РД-10-176 от 23.07.2014 година и са присъдени разноски в полза на жалбоподателя. Правят се възражения за процесуална недопустимост на решението, поради недопустимост на подадената жалба, като предявена от търговско дружество без установен правен интерес - отменително основание по смисъла на чл.209, т.2 АПК.

Ответната страна - "Терра 2010" ЕООД със седалище в град Червен бряг чрез пълномощника си изразява писмено становище за неоснователност на касационната жалба.

Заинтересованите страни: С. И. Н., ЕТ "Йоана - Г. П.", ЕТ, "А. И." и "Дева М 2012" ЕООД не изразява становище по жалбата.

Участвалият в настоящото производство прокурор от Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбата. Мотивира се, че жалбоподателят не е имал надлежна активна легитимация за обжалва заповедта за прекратяване на търга.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.211, ал.1 АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

Производството пред административния съд е по реда на чл.14...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!