currdb:
Решение №11047 от 22.10.2015 по адм. д. №5012/2015 на ВАС, докладвано от съдията Таня Радкова

Производството е по чл. 208 и следващите АПК.

Образувано е по касационна жалба на

директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика"-София

чрез неговия пълномощник срещу решение 1401/09.03.2015 г. по адм. д. 3351/2014 г. на Административен съд София-град. Счита обжалваното решение за неправилно като постановено в нарушение на материалния закон. Претендира от съда отмяната му и присъждане на разноски.

Ответникът по касационната жалба-

"П. Л.-клон България" КЧТ

чрез своя процесуален представител намира касационната жалба за неоснователна.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

За да се произнесе по съществото на касационната жалба, разгледана съгласно чл. 218, ал. 1 АПК с оглед наведеното основание за отмяна, настоящата инстанция взе предвид:

С обжалваното решение първоинстанционният съд е

отменил

ревизионен акт 2171109991 от 25.01.2012 г.,

в частта, в която е потвърден с Решение 1341 от 07.06.2012г. на директора на Д. О. и управление на изпълнението София при Централно управление на НАП, като решението е второ по съществото на спора след отменително решение на касационната инстанция.

За да постанови този резултат, решаващият съд е развил доводи, че към м...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!