currdb:
Решение №10996 от 21.10.2015 по адм. д. №4861/2015 на ВАС, докладвано от съдията Емилия Кабурова

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от ДОПК, вр. с чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба от директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) - Бургас при ЦУ на НАП против Решение 433/05.03.2015 г. по адм. дело 968/2013 г. на Административен съд - Бургас, с искане за отмяната му като неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.

О. С.и 2 ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Б., представлявано от управителя Н. Д. Щ., не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, второ отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК. Разгледана по същество, е неоснователна.

С обжалваното решение, което е второ по ред, след отмяна на първоначално постановеното решение по адм.дело 730/2011 г. на Административен съд-Бургас, съдът е отменил ревизионен акт (РА) 201001583/16.12.2010 г. на ТД на НАП - Бургас, в частта, в която е потвърден с Решение РД-10-71/07.03.2011 г. на началника на отдел Обжалване в дирекция Обжалване и управление на...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!