currdb:
Решение №11024 от 21.10.2015 по адм. д. №2596/2015 на ВАС, докладвано от председателя Иван Раденков

Производството е по реда на

чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс

(АПК).

Образувано е по постъпили

касационни жалби

от Общински съвет Пазарджик, представляван от председателя му Х. Х.,

касационна жалба

от Я. Т., В. Т., Й. С., З. С., Н. Н., чрез адв.. С.,

касационна жалба

от А. С.,И. С., С. С., М. П., И. К., Г. К., А. П., В. Д., Л. Д., Б. Й., В. Д., чрез процесуалния си представител адв. М. П.,

касационна жалба

от З. Д., Г. Ш., И. В., И. Р. П., А. Й., Н. Г., В. Г., И. С., А. М., М. С., П. П., Р. П., чрез адв.. П.,

касационна жалба

от И. Д., Г. В., Д. С. Ш., Г. М., С. Д., К. К., М. Ц., Р. Д., С. К., С. М., П. П., Г. Ф. П., Г. М., М. И., М. М., К. Д., П. П., И. П., С. Д., В. И., Н. М., И. К., чрез адв.. М., срещу решение 530 от 14.10.2014 г., постановено по адм. дело 443/2014 г. по описа на Административен съд Пазарджик и постъпили

частни жалби

от Я. Т., В. Т., Й. С., З. С., Н. Н., чрез адв.. С.,

частна жалба

от

И. Д., Г. В., Д. С. Ш., Г. М., С. Д., К. К., М. Ц., Р. Д., С. К., С. М., П. П., Г. Ф. П., Г. М., М. И., М. М., К. Д., П. П., И. П., С. Д., В. И., Н. М., И. К., чрез адв.. М.,

частна жалба от

З. Д., Г. Ш. ,И. В., И. Р. П., А. Й., Н. Г., В. Г., И. С., А. М., М. С., П. П., Р. П., чрез адв.. П.,

частна жалба

от А. С.,И. С., С. С., М. П., И. К., Г. К., А. П., В. Д., Л. Д., Б. Й., В. Д....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото