currdb:
Решение №11063 от 22.10.2015 по адм. д. №14530/2014 на ВАС, докладвано от председателя Светлозара Анчева

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл.о т АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на С. Ф. ЕООД гр. С. срещу решение 5312/04.08.2014 г., постановено по адм. дело 843/2013 г. по описа на Административен съд, София-град, 18 състав, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против РА 2181200357/04.05.2012 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. С., потвърден с решение 2879/04.12.2012 г. на директора на дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика гр. С. при ЦУ на НАП за непризнато право на данъчен кредит в общ размер от 136 854,11 лв. (вследствие на това са определени задължения за ДДС за внасяне 158 298,68 лв.) по доставки от Мидъл груп ЕООД, Стил консултинг ЕООД, Елистрой 18 ЕООД, Ви ди ай 69 ЕООД, Джей металс ЕООД, Рисол ЕООД, Милвон ЕООД, Фул сървиз КС ЕООД, Стойинвест ЕООД и Айджи къмпани ЕООД. Със същия ревизионен акт са начислени и лихви за просрочие в общ размер от 16 678,48 лв. Релевират се оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост отменителни основания по чл. 209, т.3 АПК. Касаторът е изложил оплаквания, че съдът не бил обсъдил възраженията му срещу ревизионния акт, к...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!