currdb:
Решение №11084 от 23.10.2015 по адм. д. №13845/2014 на ВАС, докладвано от съдията Донка Чакърова

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба полицейски орган при 01 Районно управление Полиция при Столична дирекция на вътрешните работи (01 РУП-СДВР) срещу решение 5652/10.09.2014 г., постановено по адм. д. 9545/2013 г. по описа на Административен съд-София-град (АССГ).

Касаторът оспорва съдебното решение като твърди, че е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила и е необосновано - касационни основания за отмяна по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК. Касационният жалбоподател иска да бъде отменено обжалваното решение и да бъде постановено друго, с което да бъде оставена в сила оспорената заповед или да бъде върнато делото за ново разглеждане от друг състав на АССГ. Много подробни съображения в подкрепа на твърдените касационни основания и искането са изложени в касационната жалба и писмена защита. Не претендира заплащане на разноски.

О. Б. И. Данов оспорва касационната жалба по подробни съображения, изложени в писмен отговор. Претендира разноски.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура заявява становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, пето отделение, намира, че касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и е процесуално допустима.

С обжалваното решение 5652/10.09.2014 г., постановено по адм. д. 9545/2...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!