currdb:
Определение №523/08.09.2009 по дело №417/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

Производството е по реда на чл.274, ал.3, т.2 от ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на С. Г. Х. и Х. Г. Х. срещу определение № 506 от 25.11.2008 г. на Софийския градски съд по ч.гр.д. № 1* от 2008 г., с което по същество е оставено в сила определение от 22.05.2008 г. по гр.д. № 1* от 2008 г. на Софийския районен съд, Първо г.о., 42 състав за допускане на обезпечение на бъдещи искове чрез спиране изпълнението по изп.д. № 2* на ЧСИ М. К.

В частната жалбата се излагат съображения за неправилност на този съдебен акт и се моли същият да бъде отменен. Като основания за допустимост на касационното обжалване на определението се сочат чл.280, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ГПК- противоречие с практиката на ВКС, противоречиво решавани от съдилищата въпроси и значение на произнасянето на ВКС за точното прилагане на закона и за развитието на правото по следните въпроси: 1. Подлежи ли на касационно обжалване определение, с което въззивен съд се е произнесъл по частна жалба срещу определение на първоинстанционен съд за допускане на обезпечение на бъдещ иск, 2. Д. бъдещият иск е подкрепен с достатъчно доказателства и 3. Д. е допустимо да се налага като обезпечителна мярка „спиране на изпълнително дело”, с което се заобикаля процесуалния закон и с позволени правни средства се постига един забранен правен резултат. Като практика на ВКС, на която обжалваното определение противоречи, са посочени и представени определение № 431 от 18.11.2008 г. по ч.гр.д. № 1* от 2008 г. на В...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.