currdb:
Определение №535/09.09.2009 по дело №432/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

Производство по чл. 274 ал. 3 вр. с чл. 280 ал. 1 ГПК.

Постъпила е частна касационна жалба от Г. П. П. срещу определение № 201 от 18.05.2009 г. по гр. д. № 208/09 г. на Окръжен съд гр. Б.. П. се доводи за допуснати нарушения на съдопроизводството и се иска отмяна на определението.

Ответниците по жалбата ОСЗ гр. Б. и О. гр. Б. не вземат становище.

ВКС, след като взема предвид доводите в жалбата и извърши проверка на данните по делото, прие за установено следното:

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК от надлежна страна в процеса и е процесуално допустима.

Съгласно чл. 274 ал. 3 ГПК, когато са налице предпоставките на чл. 280 ал. 1 ГПК, на обжалване с частна жалба пред ВКС подлежат определенията на въззивните съдилища с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения преграждащи по-нататъшното развитие на делото, както и определения с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие. Според чл. 280 ал. 1 ГПК, на касационно обжалване подлежат въззивните определения в които съдът се е произнесъл по процесуалноправен въпрос който е решен в противоречие с практиката на ВКС, е решаван противоречиво...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.