currdb:
Определение №512/02.09.2009 по дело №108/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

Производството е по чл. 274, ал.3,т.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от И. С. Н. чрез неговия пълномощник адв. П. В. против определение № 3* от 24.11.2008 г. по ч.гр.д. № 2441/08 г. на Варненския окръжен съд, с което е оставено в сила определение № 1* от 16.09.2007 г. по гр.д. № 9742/07 г. на Варненския районен съд, с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя в качеството му на ищец за освобождаване от внасяне на държавна такса по делото.

В частната жалба са изложени доводи за неправилност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна. Като основание за допускане на касационно обжалване жалбоподателят сочи наличието на противоречива съдебна практика по въпроса дали материалното му състояние позволява да заплати със собствени средства дължимата по делото държавна такса. Позовава се на определение № 408 от 30.10.2008 г. по ч.гр.д. № 1380/08 г. на ВКС, ІІ г.о., и многобройни, влезли в сила определения, на Варненския районен съд и на Варненския окръжен съд, с които е освободен от внасянето на държавна такса по предявените от него искове за собственост на земеделска земя при идентични предпоставки.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, намира, че е налице хипотезата на чл. 280, ал.1, т.2 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение. От представените от жалбоподателя преписи от определения се налага извод, че въпросът за...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!