currdb:
Определение №390/13.07.2009 по дело №349/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 390

София, 13.07.2009 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска

колегия, 1-во отделение, в закрито заседание на ........................................................ юни

две хиляди и девета година, в състав:

Председател:Добрила Василева Членове:Маргарита Соколова Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова ч. гр. д. N 349/09 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от Н. Д. К. и Л. К. К. чрез пълномощника им адвокат Н от АК гр. С., срещу определение № 75 от 23.03.2009 г. по в. ч. гр. д. № 103/09 г. на Смолянския окръжен съд, с което е потвърдено определението от 29.01.2009 г. по гр. д. № 333/08 г. на Смолянския районен съд за прекратяване на производството в частта по иска по чл. 108 ЗС. Поддържа се, че въззивният съд е разрешил въпросите за съотношението на преюдициалност между исковете по чл. 53, ал. 2 ЗКИР и по чл. 108 ЗС и за мотивирането на съдебните актове в нарушение на задължителната практика на Върховния съд и на Върховния касационен съд, за което се позовава и представя...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.