currdb:
Определение №392/15.07.2009 по дело №1452/2008 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 392

София, 15.07.2009 година

Върховният касационен съд на Република България, ІІІ гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети юни две хиляди и девета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНИ САРАЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБКА БОГДАНОВА

ЕМИЛ ТОМОВ

изслуша докладваното от съдията А. Саралиева гр.дело № 1452/2008 г.

Производството е по чл.274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на З. В. С., В. К. Д. и Д. К. Д. , чрез пълномощниците им адв. К адв. Снежана И. , против определение № 1* от 14.04.2008 г. по ч.гр.д. № 4984/2007 г. на Софийски градски съд, ІV- Г състав, с което е оставено в сила определението от 30.11.2007 г. по гр.д. № 4999/2007 г. на Софийски районен съд, с което е прекратено производството по делото. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на определението.

Въззивният съд е потвърдил определението на първата инстанция като е възприел извода за недопустимост на иска поради липса на правен интерес. Ищците искат да бъдат установени верните имотни граници на УПИ * 29/30 в кв.30а по плана на гр. С., м. Красно село ІІ част, по действащия регулационен план, одобрен с решение на СОС от 10.12.2001 г., в съответствие с актуалния кадастрален план, за който имот твърдят, че са собственици и че действителните му граници не съответстват на посочените в приложената скица към ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.