currdb:
Определение №458/06.08.2009 по дело №264/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 458

София, 06. 08. 2009 г.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти юли две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 264/2009 год.

Производството е по чл.274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба от адв. И.Иванов-процесуален представител на „Б”О. срещу определение № 579 от 19.02.2009 год. по ч.гр.д. № 332/2009 год. на Варненски окръжен съд,потвърждаващо определение № 1* от 24.11.2008 год. по гр.д. № 3744/2004 год. на ВРС – 21 състав,с което е прекратено производството по делото и е върната исковата молба на „Б”О. на основание чл.100 ал.2 ГПК отм. гр.д. № 535/2007 год. В жалбата са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна.

Ответниците Д. Т. Н. ,Елена Т. Г. и К. Ж. С. в писменния отговор оспорват жалбата.

Останалите ответници не взимат становище.

Върховният касационен съд, състав на І г. о., за да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване,взе предвид следното:

Съгласно

Ключови думи
No law branches!