currdb:
Определение №405/16.07.2009 по дело №251/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 405

София,16.07.2009 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание на 6 юли 2009 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НИНОВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

изслуша докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 251/09 г. по описа на ВКС, и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба, подадена от В. Х. Д. чрез неговия процесуален представител адв. Г. А. против определение № 97 от 08.01.2009 г. по ч.гр.д. № 2563/08 г. на Варненския окръжен съд. В жалбата са изложени подробни доводи за неправилност на определението и се иска неговата отмяна.

Върховният касационен съд, състав на І г.о., като обсъди данните по делото , намира:

Частната жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Обжалваното въззивно определение е постановено в производство по чл. 390 ГПК. С него е отменено частично определение № 1* от 29.08.2008 г. по ч.гр.д. № 6331/08 г. на Варненския районен съд и е постановено друго, с което е допуснато обезпечение на бъдещи обективно кумулативно съединени отрицателни установителни искове за собственост с правно основание