currdb:
Определение №438/31.07.2009 по дело №357/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 438

София, 31.07.2009 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 14 юли две хиляди и девета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА АРСОВА

БОНКА ДЕЧЕВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА

ч. гр.дело № 357 /2009 година

Производството е по чл. 274, ал.3 от ГПК.

Постъпила е частна жалба № 23308/13.05.2009г., подадена от Л. В. М. против определение № 4543/22.04.2008г., постановено по ч. гр.д. № 1570/2009г. на Софийски градски съд, с което е оставена без уважение частната жалба на касатора против определение № 1/23.01.2009г. по гр.д. № 41688/2008г. на Софийски РС. С последното е прекратено производството по предявеният от М. иск против М. К. Н., К. И. Н., А. Г. С. и П. К. С. да преустановят действията, с които му пречат да упражнява правото си на собственост върху мазе, находящо се в гр. С., ул.”П” № 66 сутерен.

За да постанови това определение, въззивния съд е приел, че с иска по чл. 109 от ЗС се търси правна защита против всяко пряко, или косвено неоснователно въздействие, посегателство, или вредно отражение над обекта на правото на собственост. Прието е, че неправомерното въздействие следва да засяга веща, а не личността на ищеца и гарантиран...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.