currdb:
Определение №423/23.07.2009 по дело №9/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 423.

София, 23.07. 2009 г.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети юли две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 9/2009 год.

Производството е по чл.274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на К. К. К. срещу определение № 653 от 21.08.2008 год. по ч.гр.д. № 1389/2008 год. на Софийски апелативен съд,с което е оставена без уважение частната му жалба срещу определение от 16.04.2008 год. по гр.д. № 537/2003 год.на Софийски градски съд,с което е отказано конституиране на жалбоподателя по реда на чл.181 ГПК,като ищец,претендиращ самостоятелни права върху предмета на спора и не са приети за съвместно разглеждане, предявените от него искове с първоначалните искове. В частната жалба са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна. Като основание за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи,че въпросът за главното встъпване по реда на чл.181 ал.1 ГПК отм. е разрешен в противоречие с практиката на ВКС-осно...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.