currdb:
Определение №455/06.08.2009 по дело №208/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

София, 06.08.2009 г.

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Първо отделение, в закрито заседание на тридесети юли , две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жанин Силдарева

ЧЛЕНОВЕ : Костадинка Арсова

Бонка Дечева

като изслуша докладваното от съдията Арсова ч. гр. дело № 208/2009 година

О. А. И. А., М. З. Н. и Й. А. К. не са взели становище по жалбата.

Върховния касационен съд , Първо отделение като взе предвид обстоятелствата по делото, доводите и възраженията на страните намира следното от фактическа и правна страна:

Частната касационна жалба е допустима с оглед разпоредбата на чл.274, ал.2, пр.1 вр. с ал.1, т.1 ГПК и е насочена срещу определение , с което се прегражда съдебното производство, което е постановено от въззивен съд и което потвърждава съдебен акт , прекратяващ съдебното производство, произнесен от Горнооряховския районен съд.

Съгласно чл.274, ал.3 ГПК към частната жалба е представено изложение по чл.280, ал.1 ГПК и с него са заявени основания за допускане на касационна проверка на атакуваното въззивно определение в трите хипотези на текста.

Настоящия състав на ВКС намира, че определението не следва да се допусне до касационна проверка поради следните съображения.

Великотърновския окръжен съд е намерил, че предявеният уста...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!