currdb:
Определение №426/27.07.2009 по дело №340/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N 426

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в закрито заседание на 21 юли две хиляди и девета година в състав:

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА АРСОВА

БОНКА ДЕЧЕВА

изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева частно гражданско дело N 340/2009 година.

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба подадена от Ш. М. , Ф. Б. , З. К. , М. Б. , Ф. Т. и А. Ф. и Л. Р. , представлявани от адв. Н от СмАК срещу определение № 43 от 16.02.2009 г. по гр. д. № 64/2009 г. на Смолянски окръжен съд, с което е отменено определение № 8 от 12.01.2009 г. по гр. д. № 182/2008 г. на Манаски районен съд и е оставено без уважение искането за допускане обезпечение на предявените от касаторите срещу “Е” Е. , гр. М. ревандикационни искове чрез налагане възбрана на поземлен имот с площ от 2823 кв. м., заснет с пл. № 43 по кадастралния план на с. С. от 1951 г. Поддържа се, че определението е постановено при неправилно прилагане на процесуалния закон. Разрешеният въпрос е за наличие на предпоставка за допускане на обезпечение на предявения вещен иск. Той е решен в противоречие с практиката на ВКС и постоянната практика на съдилищата, което е основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 за допускане касационно обжалване на определението.

Касац...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!