currdb:
Определение №435/30.07.2009 по дело №269/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 435

София, 30. 07. 2009 г.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми юли две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 269/2009 год.

Производство по чл.274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частни жалби на адв. И. П. – пълномощник на „С”О. и Б. В. С. срещу определение № 330 от 19.03.2009 год. по ч.гр.д. № 185/2009 год. на Софийски апелативен съд-5състав,с което е оставена без уважение частната им жалба срещу определение № 1* от 18.09.2008 год. по ч.гр.д. № 3332/2008 год.на Софийски градски съд,ІV”в” отд -41 състав,с което е потвърден отказа на съдията по в. от служба по в. – София от 23.04.2008 год.да впише нотариален акт № 126,т.ІІ,рег. № 7*,н.д. № 293/2008 год.,с който се поправя нотариален акт № 91,т.V,рег. № 1*,н.д. № 786/2006 год.

В частната жалба на молителите в нотариалното производство са изложени оплаквания за неправилност и необоснованост на обжалваното определение и се иска неговата отмяна. Като основание за допускане на касационното обжалване се сочи,че въпросът за възможността в охранителното произво...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!