currdb:
Определение №444/03.08.2009 по дело №383/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 444

София, 03. 08. 2009 г.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети юли две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 383/2009 год.

Производството е по чл.274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба от адв. Р. М. – пълномощник на П. П. М. и Н. С. Б. срещу определение № 178 от 29.04.2009 год. по ч.гр.д. № 131/2009 год. на Окръжен съд - Т. ,с което е оставено без уважение частната им жалба против определение № 36 от 18.03.2009 год. на П. районен съд за прекратяване на производството по гр.д. № 340/2008 год.,поради недопустимост на предявения иск с правно основание чл.11 ал.2 ЗСПЗЗ. В жалбата са изложени оплаквания за неправилност , необоснованост и недопустимост на обжалваното определение и се иска неговата отмяна.

Ответниците Общинска служба„З”–гр. Попово и О. гр. П. не са депозирали писмен отговор по чл.276 ал.1 ГПК.

Върховният касационен съд, състав на І г. о., за да се произнесе по д...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.