currdb:
Определение №397/15.07.2009 по дело №395/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 397

София, 15.07.2009 год..

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Членове: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева ч.гр.д.№395 по описа за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.278, вр.чл.274, ал.3, т.1 от ГПК.

С определене от 17.02.09г. по ч.гр.д. №602/08г. на К. окръжен съд е оставено в сила определение №444 от 01.08.08г. по гр.д. №1063/06г. на Д. районен съд, с което е било прекратено като недопустимо производството по иск с правно основание чл.108 от ЗС. Въззивният съд е споделил мотивите на първата инстанция, че искът е преждевременно заявен, тъй като не е приключила процедурата по възстановяване на собствеността на спорния имот. Касае се за бивша нива в землището на гр. С. баня, за която е постановено решение на поземлената комисия от 1993г. за възстановяване в стари реални граници, но в решението са описани само две от тях, което не позволява пълната индивидуализация на имота.

Частна касационна жалба срещу това определение е подадена от ищците Ц. К. Т., В. К. П. и Х. К. П. от гр. С. баня. Жалбоподателите считат, че с решението за възстановяване на собствеността имотът им е индивидуализиран и може да бъде предмет на вещноправ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.