currdb:
Определение №416/21.07.2009 по дело №408/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

№ 416

София , 21.07. 2009 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на ....................................... юли две хиляди и девета година в състав:

Председател:Добрила Василева

Членове:Маргарита Соколова

Л. Р.

като изслуша докладваното от съдията С. ч. гр. д. № 408/09 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 вр. чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от И. С. Д. от гр. П., приподписана от адвокат М. Д. , срещу определение № III-125 от 29.04.2009 г. по ч. гр. д. № 148/09 г. на Бургаския окръжен съд. Жалбоподателят поддържа, че въпросът за предпоставките за освобождаване от такса по производството на делото е разрешен от въззивния съд при наличие на противоречива съдебна практика, илюстрирана с представените определение № 23 от 22.01.2009 г. по ч. гр. д. № 1996/08 г. на IV-то г. о., и определение № 456 от 13.10.2008 г. по ч. гр. д. № 1627/08 г. на I-во г. о. на Върховния касационен съд.

Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., като обсъди данните по делото, намира следното:

С обжалваното въззивно определение без уважение е оставена частна жалба срещу определение от 06.01.2009 г. по гр. д. № 15/...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!