currdb:
Определение №393/15.07.2009 по дело №196/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 393

София, 15.07.2009 год.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Членове: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева ч.гр.д.№196 по описа за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.3, т.2 от ГПК.

С определение №68 от 09.01.09г. по ч.гр.д. №3543/08г. на Пловдивския окръжен съд е оставено в сила решението от 16.10.08г. по гр.д. №4287/07г. на Пловдивския районен съд в частта, имаща характер на определение, с която е постановено като привременна мярка в делбеното производство Г. Н. С. да ползва допуснатия до делба гараж №1, находящ се в югоизточната част на приземния етаж на процесната сграда.

Въззивният съд е приел, че само другата съделителка С. А. Д. ползва делбените имоти – апартамент и гараж. Отчетено е обстоятелството, че единствено Г. С. е направил искане за ползване на гаража като привременна мярка и че ответницата е оспорила това искане, но не поради липса на предпоставките на чл.282, ал.2 от ГПК отм. , а защото оспорва правото му на собственост. При тези данни е прието, че няма пречка искането да бъде уважено. Не са присъдени суми за обезщетение на другата съделителка, тъй като не е направено такова насрещно искане.

Частна жалба срещу това определение е подаден...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.