currdb:
Определение №479/10.08.2009 по дело №282/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

№ 479

София,10.08. 2009 година

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти август две хиляди и девета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при участието на секретаря

изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова

частно гражданско дело № 282/2009 година по описа на Първо гражданско отделение

Производството е по чл.274 ал.2 изр.2 ГПК.

М. К. М. е обжалвал определението на тричленен състав на ВКС, Първо гражданско отделение № 461 от 15.10.2008г. по ч.гр.д. № 1318/2008г.

Частната жалба е подадена в срок срещу определение, преграждащо развитието на производството и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното определение Върховният касационен съд е оставил без разглеждане частната жалба на М. К. М. против определение на Д. окръжен съд, с което е потвърдено първоинстанционното определение, с което е отказано да се приеме за съвместно разглеждане предявен насрещен иск.

На основание чл. 274 ал.3 ГПК когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жал...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи