currdb:
Определение №441/03.08.2009 по дело №281/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 441

София, 03. 08. 2009 г.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми юли две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 281/2009 год.

Производство по чл.274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на адв. М. С. – пълномощник на ППЗК„П”с. Искра срещу определение № 815 от 26.03.2009 год. по ч.гр.д. № 653/2009 год. на Пловдивски окръжен съд-7състав,с което е оставена без уважение частната й жалба срещу отказа на съдията по вписванията при Районен съд-Първомай да впише договор от 27.10.1994 год. за прехвърляне на недвижим имот,кооперативна собственост,между ТКЗС”П”-с. Искра/в ликв./ и ППЗК”П”с. Искра.

В частната жалба са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното определение, поради нарушение на материалния закон и се иска неговата отмяна. Като основание за допускане на касационното обжалване се сочи,че въпросът дали ликвидационните съвети действат като държавни органи е материално правен и той е решаван противоречиво от съдилищата-основание по чл.2...