currdb:
Определение №388/13.07.2009 по дело №372/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№388

гр. София, 13.07.2009 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на първи юли през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

изслуша докладваното от съдия РИКЕВСКА ч. гр. дело № 372 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взема предвид следното:

Производство по чл. 274 ал. 3 вр. с чл. 280 ал. 1 ГПК.

Постъпила е частна жалба от Т. Я. Г., В. Я. Г., Н. Я. П., С. Я. К., Г. Я. Г., Х. Д. Х., Й. Д. Х., Г. Х. Д., Х. Д. М., А. Д. М., Ж. Д. М., И. С. И. и Е. С. М. срещу определение № 748 от 05.03.2009 г. по гр. д. № 388/09 г. на Окръжен съд гр. В.. П. се доводи за допуснати нарушения на съдопроизводството и се иска отмяна на определението.

Ответниците по жалбата Г. П. Х. и Х. П. Х. оспорват същата.

ВКС, след като взема предвид доводите в жалбата и извърши проверка на данните по делото, прие за установено следното:

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК от надлежна страна в процеса и е процесуално допустима.

Съгласно чл. 274 ал. 3 ГПК, когато са налице предпоставките на