currdb:
Определение №412/20.07.2009 по дело №166/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N 412

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в закрито заседание на 2 юни две хиляди и девета година в състав:

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА АРСОВА

БОНКА ДЕЧЕВА

изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева частно гражданско дело N 166/200 година.

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба подадена от И. И. Г. от гр. В. срещу определение от 23.10.2008 г. по гр. д. № 2140/2008 г. на Варненски окръжен съд, с което е оставено в сила определение от 08.07.2008 г. по гр. д. № 10209/2007 г. на Варненски районен съд, с което е прекратено производството по предявен от касаторката срещу К. В. Г. иск за делба на поземлен имот пл. № 47, в м. “Крушките по плана на с. П., отреден за земеделско ползване, от който имот страните са придобили през 1994 г. по време на брака си на основание § 4а ПЗР на ЗСПЗЗ 600 кв. м.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна и е допустима. В молба от 28.11.2008 г. и друга от 10.02.2009 г. касаторката поддържа, че е налице основание по чл. 280, ал.1, т. 3 ГПК. Обосновава твърдението си с това, че районният съд намерил предявеният иск за недопустим на едно основание, а въззивният съд е пот...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!