currdb:
Определение №398/15.07.2009 по дело №366/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 398

София,15.07г.2009 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание на 6 юли 2009 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НИНОВА

ЧЛЕНОВЕ :ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

изслуша докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 366/09 по описа на ВКС, и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба, подадена от адв. Ф. М. като пълномощник на М. н. -гр. София, Р. м. -гр. Смолян, М. н. -център, гр. Н., против определение № 8 от 21.01.2009 г. по в.ч.гр.д. № 9/09 г. на Смолянския окръжен съд. В жалбата са изложени подробни доводи за неправилност на определението и се иска неговата отмяна.

Върховният касационен съд, състав на І г.о., като обсъди данните по делото , намира:

Частната жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.

С определение № 37 от 14.02.2008 г. по гр.д. № 36/07 г. на З. районен съд е допуснато по молба на М. н. -център, гр. Н., обезпечение на иск с правно основание чл. 108 ЗС, предявен срещу О. Н. , Е. “М”-гр. Н. , Е. “М”-гр. Н. , Е. “М”-гр. Н. , Е. “Р”- гр. Н., Т. А. Г. и “Д” ООД с. Е., чрез налагане на обезпечителна мярка “ спиране на строителните работи в УПИ * 1333 в кв...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.