currdb:
Определение №219/08.04.2011 по дело №145/2011 на ВКС, ГК, IV г.о.

Определение по ч. гр.д. на ВКС , ІV-то гражданско отделение стр.2

145_11_opr_chj.doc

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 219

С., 08.04. 2011 година

Върховният касационен съд на Р. Б., четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми март две хиляди и единадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА БОНЕВА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

разгледа докладваното от съдия Й.

ч. гр.дело N 145 /2011 г.:

Производство по чл.274,ал.3,т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на С. Щ. Щ. срещу определение от 03.01.2011 г., постановено по възз. гр. д. № 1826 /2010 г. на С. апелативен съд, г.о., І възз. с-в., с което е оставено в сила определение от 16.08.2010 г. по гр.д. № 4756 /2007 т. на С. градски съд, г.о., І-15 състав, с което е прекратено производството по предявените от жалбоподателката срещу М. К. и ЖСК Б. художник (нататък и само ж.с.к.) искове да бъде установено, че две посочени решения на общо събрание на ж.с.к., с които М. К. е била приета за член кооператор и за разпределяне на процесния апартамент на нея и да бъде установено, че М. К. не е станала член-кооператор на ж.с.к. Жалбоподателят твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно и излага съображения за това, както и за наличието на основания за допускане на обжалването му, които ще бъдат разгледан...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!