currdb:
Определение №335/01.06.2011 по дело №244/2011 на ВКС, ГК, IV г.о.

местна подсъдност

възражение за неподсъдност

официален свидетелстващ документ

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 335

гр. София, 01.06.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети май през две хиляди и единадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СТОИЛ СОТИРОВ

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева ч.гр.д. № 244 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 278, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

Постъпила е частна касационна жалба от С. И. Ч., М. Г. Ч., Т. Д. З. и Г. А. З. – всички от [населено място], чрез процесуалния им представител адв. П. С., против определение № 67 от 31 януари 2011 г., постановено по в.ч.гр.д. № 45 по описа на апелативния съд в [населено място] за 2011 г., с което е потвърдено определение № 3894 от 14 декември 2010 г., постановено по гр.д. № 2191 по описа на окръжния съд в [населено място] за 2010 г. за прекратяване на производството по делото и изпращането му на Софийския градски съд по подсъдност на основание чл. 105 ГПК.

<...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!