currdb:
Определение №315/26.05.2011 по дело №233/2011 на ВКС, ГК, IV г.о.

Определение по ч. гр.д. на ВКС , ІV-то гражданско отделение стр.3

233_11_opr_chj.doc

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 315

С., 26.05. 2011 година

Върховният касационен съд на Р. България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА БОНЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

разгледа докладваното от съдия Йорданов

ч. гр.дело N 233 /2011 г.:

Производство по чл. 274,ал.3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Е. Ю. Р. срещу определение от 08.02.2011 г., постановено по частно гр. д. № 99 /2011 г. на Пловдивския апелативен съд, г.о., с което е оставена без уважение частна жалба на жалбоподателя срещу определение от 01.12.2010 г. по гр.д. № 242 /2007 г. на Кърджалийския окръжен съд, с което е изменено решение по делото в частта за разноските, като жалбоподателят е осъден да заплати юрисконсултско възнаграждение, увеличено от 2,117 лева със сумата 32,064 лева и жалбоподателят е осъден от апелативния съд за разноски.

Жалбоподателят твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, тъй като то правилно е разгледано по реда на чл.192,ал.4 ГПК от 1952 г отм. , но стриктното тълкуване на нормата не предвижда възможност за искане з...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.