currdb:
Определение №376/09.07.2015 по дело №1833/2015 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 376София,09.07.2015 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на втори юли две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:БОНКА ЙОНКОВА

Е. С.

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 1833/2015

година

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на [фирма] (в несъстоятелност), [населено място] против определение № 45 от 03.04.2015 г. по в. ч. т. д. № 68/2015 г. на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено определение от 15.12.2014 г. по т. д. № 1399/2012 г. на Великотърновски окръжен съд. С първоинстанционния акт е оставена без уважение подадената от [фирма], [населено място] молба по чл. 248 ГПК за изменение на постановеното по същото дело решение № 76 от 25.07.2014 г. в частта за разноските, изразяваща се в искане да му бъдат присъдени разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1 150 лв.

Частният касатор моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно. Изразява несъгласие с извода на въззивния съд за недължимост на претендираните от него разноски за адвокатско възнаграждение поради липса на доказателства за реално заплащане на същото, като поддържа, че предварителното заплащане на възнаграждението е невъзмож...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.