currdb:
Определение №69/17.07.2017 по дело №743/2017 на ВКС, НК, III н.о.

№ 69

гр.София, 17 юли 2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АНТОАНЕТА ДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ :ЛАДА ПАУНОВА

НЕВЕНА ГРОЗЕВА

при секретаря и

с участието на прокурора П. М.,

като разгледа докладваното от съдия Грозева н.ч. д. № 743/2017 г. по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 351 ал. 5 от НПК.

Образувано е по частна жалба от 21.06.2017 г. на подс. С. Д. П. срещу разпореждане № 565 от 15.06.2017 г. на съдията- докладчик по внохд 430/2016 г. на АС - Пловдив, с което касационната жалба срещу решение № 17 от 16.01.2017 г. е върната на подателя и.

Представителят на ВКП е дал писмено становище, че разпореждането на съдията-докладчик е законосъобразно, тъй като в даденият седмодневен срок, подсъдимият не е отстранил нередовността в касационната жалба.

В частната жалба подс. П. е посочил, че с връщането се накърняват негови конституционни права, тъй като е лишен от възможност за обжалване пред по- горен съд.

Върховният касационен съд- трето наказателно отделение, след като обсъди материалите по делото, в рамките на правомощията си...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!