currdb:
Определение №75/28.07.2017 по дело №748/2017 на ВКС, НК, III н.о.

№ 75

Гр. София, 28 юли 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛАДА ПАУНОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при участието на секретаря

и след становище на прокурора от ВКП АТ.ГЕБРЕВ, като разгледа докладваното от съдия Медарова наказателно частно дело № 748/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано за втори път по реда на чл. 43, т. 1 от НПК за промяна на местната подсъдност на н. ч. х. д. № 54/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Стара Загора.

В писмено становище прокурорът от Върховна касационна прокуратура намира искането за основателно, като счита, че са налице законовите предпоставки на чл.43, т.1 от НПК делото да се разгледа от Районен съд-гр. София, с оглед уважената молба на частния тъжител за допускане до разпит на свидетели с местоживеене в град София, където е и местоживеенето на подсъдимия.

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, след като обсъди материалите по делото, намира, че по отношение на образуваното н.ч.х.д. № 54/2017 год. на РС - Ст.Загора не са налице предпоставките на

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!