currdb:
Определение №77/01.08.2017 по дело №804/2017 на ВКС, НК, III н.о.

№ 77

Гр. София, 01 август 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в закрито съдебно заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛАДА ПАУНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ТОНЕВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при участието на секретаря

и след становище на прокурора от ВКП, Т. КОМОВ, като разгледа докладваното от съдия Медарова наказателно частно дело № 804/17 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е по реда на чл.351, ал.5 от НПК.

Образувано е по частна жалба, депозирана на 05.07.2017 г., заведена в деловодството на АС – В. Търново с вх. № 7570, от гражданският ищец Т. Н. К. по в.н.о.х.д. № 151/2017 г., по описа на АС – В. Търново, Наказателно отделение срещу разпореждане на съдията-докладчик по делото от 21.06.2017 г., с което е върната подадена от К. молба, заведена с вх. № 2558/26.05.2017 г. , в АС – В. Търново, постъпила след постановяването на въззивната присъда. Към частната жалба е постъпило писмено саморъчно допълнение от К. с дата 07.07.2017 г. , в което се поддържа оплакването, направено с основната частна жалба.

В писмено становище прокурорът от Върховна касационна прокуратура застъпва тезата, че частната жалба на К. е неоснователна, тъй като подадената от него касационнна жалба, която е върната...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!