currdb:
Определение №159/03.08.2017 по дело №2171/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 159

София, 03.08.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 2171/2017 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от адв. Т. П. като пълномощник на Ц. С. Ц., против определение № 63 от 31.03.2017 г. по ч.гр.д. № 899/2017 г. на ВКС, І г.о. С него е оставена без разглеждане като процесуално недопустима подадената от Ц. С. Ц. частна касационна жалба срещу определение № 39 от 12.01.2017 г. по ч.гр.д. № 825/2016 г. на Софийски окръжен съд, с което е оставена без уважение частната жалба на Ц. Ц. против определение № 3584/04.11.2016 г. по гр.д. № 2/2016 г. на Районен съд- Ботевград за предаване на делбеното дело в архив на основание чл. 57, ал.2 от Правилника за администрацията в съдилищата.

В частната жалба са изложени доводи за неправилност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

За да остави без разглеждане подадената от Ц. С. Ц. частна касационна жалба ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!