currdb:
Определение №474/03.08.2017 по дело №861/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 474

София, 03.08.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на първи август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова

Членове: Емил Марков

Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 861 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК, възобновено след спирането му до приемане на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 2/2015г. на ОСГТК на ВКС.

Образувано е по касационни жалби на двете страни против Решение 1893 от 08.12.2015г. по в.гр.д.№ 2775/2015г. на ОС Пловдив, 14 състав, с което е отменено решението по гр.д.№ 10278/2014г. на Пловдивския РС в частта, с която е признато за установено по реда на чл.422 ГПК, че ответникът [фирма], [населено място] дължи на ищцовото дружество [фирма], гр Пловдив: сумата 17 064лв. - неплатена наемна цена по договор за наем от 01.04.2013г.; сумата 379.96лв. - обезщетение по чл.86 ЗЗД за забава плащането на наема за периода 01.10.2013г.-19.12.2013г.; и сумата 810 лв. - обезщетение за имуществени вреди от неизпълнение на договора за наем, ведно със законната лихва върху неплатена...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.