currdb:
Определение №156/03.08.2017 по дело №450/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 156

София, 03.08.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 450/2017 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба, подадена от адв. С. Р. като пълномощник на М. Г. Д., срещу определение № 22715 от 03.10.2016 г. по ч.гр.д. № 11262/ 2016 г. на Софийски градски съд. В жалбата са наведени доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт поради неправилно тълкуване и прилагане на разпоредбите на Конвенцията за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. и Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата от 1996 г. Счита, че са налице предпоставките на чл. 280, ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение по въпроса запазва ли международната си компетентност българският съд по иск с правно основание 127а СК в случаите, когато съдът по настоящото местоживеене на децата е постановил, че децата са придобили обичайно местопребива...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!