currdb:
Определение №158/03.08.2017 по дело №1857/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 158

София, 03.08.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 1857/2017 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба, подадена от Х. И. В. в качеството и на нотариус с район на действие района на Софийски районен съд, вписан в регистъра на Нотариалната камара № 628, против определение № 10213 от 12.04.2017 г. по ч.гр.д. № 2683/2017 г. на Софийски градски съд. С него е потвърдено определение от 20.12.2016 г. на съдия по вписванията при Софийски районен съд, с което е постановен отказ за заличаване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията.

В жалбата са изложени подробни доводи за неправилност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна. Жалбоподателят поддържа, че съдът неправилно е тълкувал и приложил разпоредбите на 570, ал.1 ГПК, както и на чл.12, ал.1 и чл. 61, ал.1 КМЧП, поради което е направил необоснован и незаконосъобразен извод, че чуждестранен нотариус не разполага с компетентност за удостоверяване ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.