currdb:
Определение №161/03.08.2017 по дело №2753/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 161

София, 03.08.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 2753/2017 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Образувано е по частна касационна жалба, подадена от К. Б. А. чрез адв. Сн. С., против определение № 1506 от 09.05.2017 г. по ч.гр.д. № 1759/2017 г. на Софийски апелативен съд. В жалбата са изложени доводи за неправилност на същото и се иска неговата отмяна.

Искането за допускане на възивното определение до касационно обжалване е обосновано с твърдението, че с него въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС по въпроса дали е допустимо главно встъпване по реда на чл. 225 ГПК в производство по иск за собственост от лице, което заявява свои права не върху целия спорен имот, а само върху идеална част от него.

Ответникът по касация Б. А. не оспорва частната касационна жалба.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Б. К. А. е предявил против В. И. Т. при условията на обективно съединяване иск по чл. 42, б.”б” във вр. с чл. 25, ал.1 ЗН за установяване нищож...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.