currdb:
Определение №157/03.08.2017 по дело №1749/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 157

София, 03.08.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 1749/2017 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.2 във вр. с чл. 407 ГПК.

Образувано е по частна жалба на С. С. Б. срещу разпореждане от 27.02.2017 г. по в.гр.д. № 4204/2016 г. на Софийски апелативен съд за издаване на основание чл. 404, ал.1, предл. 2 ГПК на изпълнителен лист въз основа на невлязло в сила осъдително решение срещу [фирма] и С. С. Б. за предаване на основание чл. 108 ЗС на фактическата власт върху недвижим имот. Жалбоподателят поддържа, че изпълнителният лист не възпроизвежда осъдителния диспозитив на потвърденото от въззивния съд първоинстанционно решение относно индивидуализацията на подлежащата на предаване реална част от недвижимия имот.

В писмен отговор на частната жалба ответната страна „Студентски столове и общежития ЕАД изразява становище, че частната жалба е неоснователна.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:<...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.