currdb:
Определение №160/03.08.2017 по дело №2470/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 160

София, 03.08.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 2470/2017 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.3 във вр. с чл. 396, ал.2 ГПК.

С определение № 1086 от 28.03.2017 г. по ч.гр.д. № 1472/2017 г. на Софийски апелативен съд е отменено определение № 28768 от 06.2016 г. по гр.д. № 12784/2016 г. на Софийски градски съд и е обезсилена издадената на 15.12.2016 г. обезпечителна заповед, вместо което е допуснал обезпечение на предявения от В. Г. В. против [фирма], М. Г. В. и [фирма] иск по чл. 440 ГПК за установяване по отношение на ответниците, че недвижимият имот, върху който е насочено изпълнението по изп.д. № 10158510402983 по описа на ЧСИ с рег. № 851, представляващ апартамент № 40 в [населено място], [улица], вх.3, ет.1, не принадлежи на длъжниците по изпълнението, чрез спиране на изпълнението по посоченото изп. дело по отношение на този апартамент при условията на чл. 391, ал.1, т.2 ГПК след внасяне на парична гаранция от молителя В. В. в размер на 3 090 лв.

Т...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.