currdb:
Определение №414/03.08.2017 по дело №1584/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 414

С., 03.08.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Емил Марков

Ирина Петрова

при секретаря …………………………..……. и с участието на прокурора…….……..……………...............…, като изслуша докладваното от съдията Емил Марков ч. т. дело № 1584 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1-во, предл. 1-во ГПК – във вр. чл. 275, ал. 2 и чл. 262, ал. 2, т. 1 ГПК.

Образувано е по частната жалба с вх. № 737/30.І.2017 г. на пазарджишкото [фирма], подадена чрез неговия управител против разпореждане № 23 на Пловдивския апелативен съд от 6.І.2017 г., постановено по ч. т. дело № 737/2015 г., с което е била върната частна жалба на това д-во (с вх. № 10281/28.ХІІ.2016 г.) против разпореждане № 2149/22.ХІ.2016 г. на същия съд по същото дело.

Оплакванията на търговеца частeн жалбоподател са за необоснованост и постановяване на атакуваното разпореждане както в нарушение на материалния закон, така и при допуснати от състава на Пловдивския апелативен съд съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Поради това се претендира отменяването му, като в тази връзка се инвокира довод, че е била допусната гре...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!