currdb:
Определение №290/03.08.2017 по дело №2956/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 290

гр. София, 03.08.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на втори август през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

като разгледа докладваното от съдия Декова частно гражданско дело № 2956 по описа на Върховния касационен съд за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 1793/03.02.2017 г. на [фирма] и О. П. С. против определение № 133/17.01.2017 г., постановено по гр.д. № 4012/2015 г. по описа на Софийския апелативен съд, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателите по чл. 248 ГПК за изменение на постановеното по делото решение № 2150/07.11.2016 г. в частта му за съдебните разноски.

Частният жалбоподател моли обжалваното определение да бъде отменено и съдебното решение да бъде допълнено в частта му за съдебните разноски като на всеки от ответниците бъде присъдено едно адвокатско възнаграждение от 5 200 лв., определено съгласно Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, разпределен по равно между двамата процесуални представители.

По делото е постъ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.