currdb:
Определение №232/03.08.2017 по дело №3521/2016 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 232

София, 03.08.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на първи август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА ЧЛЕНОВЕ : ЖИВА ДЕКОВА

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 3521 по описа за 2016 г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.282 ал.5 ГПК.

Постъпила е молба с вх.№ 5817 от 25.05.2017г. от [фирма], представлявано от изпълнителния директор Р., с искане за възстановяване по посочена от молителя сметка, на внесената като гаранция, по специалната сметка на ВКС, парична сума от 8 261.50лв. Искането е обосновано с постановяване от съда на решение № 49 от 5.04.2017г., с което въззивният акт е отменени и спорът е разрешен с отхвърляне на предявените срещу [фирма] искове, с правно основание чл.222 ал.3 КТ и чл.86 ЗЗД.

За искането - ответната страна е уведомена на 5.06.2017г.,чрез процесуалния й представител, но в предоставеният й седемдневен срок, не е изразила становище.

Върховният касационен съд, в настоящия състав, с оглед постъпилата молба и след като съобрази материалите по делото, намира искането за основателно по следните съображения...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.