currdb:
Определение №514/03.08.2017 по дело №2352/2016 на ВКС, ТК, II т.о.

№ 514

гр. София, 03.08.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и първи февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като изслуша докладваното от съдия Светла Чорбаджиева т. дело № 2352 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [община] срещу Решение № 179/8.07.2016 г. по в.т.д. № 288/2016 г. на Варненски апелативен съд в частта, в която е потвърдено решението на Добричкия окръжен съд в осъдителната му част до размер на 33089, 75 лв., представляващи незаплатено възнаграждение по договор за СМР № 516 от 25 октомври 2013 г., ведно със законната лихва върху посочената сума от 7 август 2015 г. до окончателното й плащане. В жалбата се поддържа, че въззивното решение е неправилно по съображения за съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Претендира се отмяната му в обжалваната част и отхвърляне на иска.

В изложение по чл. 284 ал.3 т.1 ГПК , представено с жалбата, приложното поле на касационното обжалване е обосновано с предпоставките на чл. 280 ал.1 т....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.