currdb:
Определение №415/03.08.2017 по дело №1623/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 415

С., 03.08.2017г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Емил Марков

Ирина Петрова

при секретаря ………..........…………………..……. и с участието на прокурора…….……..…………................……, като изслуша докладваното от съдията Емил Марков ч. т. дело № 1623 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по съвместната частна касационна жалба с вх. № 51056/18.ІV.2017 г. на В. Ц. К. и Л. Л. К. – двамата от [населено място], подадена против въззивното определение № 1095 на Софийския градски съд, ГК, с-в ІV-В, от 17.І.2017 г., постановено по ч. гр. дело № 15502/2016 г., с което е била оставена без уважение тяхна частна жалба срещу разпореждането № 68/30.І.2017 г. на СРС, І-во ГО, 89-и с-в, от 24.V.2016 г. по ч. гр. дело № 18364/2013 г. - за издаването на изпълнителен лист в полза на заявителя [фирма]-С. въз основа на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 18.ХІ.2013 г. за по част от следните суми: 3 108.03 лв. – главница, представляваща стойност на доставена им топл...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.