currdb:
Определение №395/03.08.2017 по дело №2893/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 395

гр. София, 03.08.2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на трети август през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, частно гр. дело № 2893 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на А. Г. П. срещу определение № 215/21.04.2017 г., постановено по частно гр. дело № 224/2017 г. на Пловдивския апелативен съд. С обжалваното въззивно определение е потвърдено определение № 1009/25.10.2016 г. по въззивно гр. дело № 359/2016 г. на Смолянския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане въззивната жалба на жалбоподателката срещу решение № 115/15.07.2016 г. по гр. дело № 392/2015 г. на Девинския районен съд – в частта относно отхвърлянето на иска на жалбоподателката срещу Р. С. О. за присъждане на мораторна лихва в размер 5 938.80 лв., и в същата част е прекратено производството по въззивното гр. дело.

За да постанови обжалваното определение № 215/21.04.2017 г., апелативният съд е приел, че жалбоподателката не е представила документ за внесена държавна такса по върнатата част на въззивната жалба както в рамките на срока за това, така и до постановяване на прекратит...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.